Sprężyny gazowe stosowane w technice magazynowania